Geschiedenis van De Wildenberg

De archieven van het klooster van Dickninge (De Wijk) vermelden het bestaan van “Den Wijldenbarghen” (de woeste berg) halverwege de veertiende eeuw. Het behoort daarmee samen met Rabbinge en Bloemberg tot de oudste bewoonde plekken van het Reestdal. 

Kaarten uit het begin van de negentiende eeuw laten nog slechts een smalle groene strook van cultuurland langs de Reest zien temidden van uitgestrekte moeras- en heidelanden ten noorden en ten zuiden van de Reest. Het huidige natuurreservaat Wildenberg bevat het laatste overgebleven onontgonnen heideveld uit de omgeving. Restanten van het grotere heidegebied treffen we hier en daar in het bos aan in de vorm van stukjes heideveld en resten van zandverstuivingen met jeneverbesstruiken. 

   

De geschiedenis van de boerderij zelf wordt gekenmerkt door een onophoudelijke reeks van verbouwingen om hem aan te passen aan de nieuwe eisen die elke tijd weer stelde. De gehele negentiende eeuw werd de boerderij bewoond door opeenvolgende generaties van de familie Takke. Het nabijgelegen natuurgebied de Takkenhoogte verwijst naar deze familie. Na een faillissement aan het begin van de twintigste eeuw als gevolg van een miltvuurepidemie onder het vee, ging het boerenbedrijf over in handen van de familie Zanting. In de tweede helft van de twintigste eeuw werden als gevolg van de schaalvergroting ingrijpende moderniseringen op het erf gerealiseerd. Er verschenen een grote mestsilo, een loopstal voor honderd koeien, en een moderne bungalow voor Henk Zanting en zijn gezin op het erf. Zijn ouders bewoonden toen het voorhuis van de boerderij. 

Stichting Het Drentse Landschap en het Landschap Overijssel hebben vanaf de jaren 60 ca 1300 ha van het Reestdal aangekocht met de bedoeling natuur, landschap en hydrologie in het beekdal te herstellen en bewaren. 

    

In 1999 werd in dat kader ook het complex De Wildenberg aangekocht en in 2000 werd het plan geschreven: “Project De Wildenberg, Hoeve en landschap, één gezicht, plan voor herstel van een zeer karakteristiek onderdeel van het Reestdal”. 
 

Sinds juni 2001 wonen wij als erfpachters van Het Drents Landschap op De Wildenberg. Er is gezamenlijk gewerkt aan de uitvoering van dit plan. Hierbij zijn de naoorlogse gebouwen afgebroken en de boerderij, het stookhuis en de oude schaapskooi zijn grondig  gerestaureerd en geschikt gemaakt voor moderne bewoning. Bij de verbouwing van de boerderij is tevens een vakantieaccommodatie gecreëerd zodat nu ook veel anderen kunnen meegenieten van deze prachtige, historisch waardevolle plek midden in de natuur.